Omgevingsvergunning en melding

Hebt u een milieuvergunning nodig voor uw bedrijfsmatige activiteiten? Tegenwoordig is dat geregeld in de Wabo en moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Of kunt u met een melding volstaan in het kader van het Landbouwbesluit of Activiteitenbesluit? Advies- en Projectbureau Engelen Limburg beschikt over zeer ruime ervaring en kan u…

Lees verder

Ruimtelijke ordening

Inmiddels zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) in werking getreden. De laatste 2 jaar zijn de werkwijzen, benamingen enz. nogal gewijzigd. Het is daarom verstandig goed na te gaan in welke stappen alle vergunningen, tekeningen, onderzoeken en ontheffingen geregeld moeten worden. In de…

Lees verder

Projecten

Soms zijn projecten lastig van de grond te krijgen. Een camping of een bedrijfsverplaatsing regel je niet zo maar. Ook bijvoorbeeld bij de herinrichting van een gebied ontstaan complexe zaken en dan is naast deskundigheid en ervaring vooral ook veel tijd nodig. Grootschaliger projecten of projecten die veel overleg vergen…

Lees verder