Actuele berichten

De publicaties van de overheid volgen elkaar in een rap tempo op. Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Daarna zijn nog vele wijzigingen, aanvullingen enz. verschenen. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet regelt…

Lees verder