• Welkom bij Apeladvies.nl,

  Voor het opstellen van een bestemmingsplan, een projectbesluit of het verzorgen van de aanvraag om een omgevingsvergunning! De integrale vergunning is ingevoerd. In één aanvraag wordt de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning, natuurbeschermingswet, waterlozingen enz. integraal verzorgd.

  Hét bureau waar u deskundig en betrouwbaar advies inwint voor al uw bouwplannen, projecten, bemiddelingen, het beheer van verenigingen van eigenaren of het kopen van (vakantie)woningen. U krijgt een vaste, persoonlijke begeleider voor uw plannen.

  U kunt bij APELadvies uw bestemmingsplan, omgevingsvergunning en/of ruimtelijke onderbouwing op laten stellen en /of de milieuvergunning en/of -meldingen laten verzorgen. Ook kunt u uw project succesvol laten verlopen door een deskundige projectbegeleiding.

  Vraag om een advies op maat!

  Voor al uw plannen en voornemens: van ontwikkeling tot realisatie!

  Loopt u eens op uw gemak het menu van deze website door. Hebt u daarna vragen of behoefte aan verdere informatie? Stuur dan via een druk op de knop een reactieformulier toe! Snelle reactie is een vanzelfsprekende zaak! Neemt u gerust vrijblijvend contact op voor een gunstige offerte!

  Hans Engelen.

Omgevingsvergunning en melding

Hebt u een milieuvergunning nodig voor uw bedrijfsmatige activiteiten? Tegenwoordig is dat geregeld in de Wabo en moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Of kunt u met een melding volstaan in het kader van het Landbouwbesluit of Activiteitenbesluit? Advies- en Projectbureau Engelen Limburg beschikt over zeer ruime ervaring en kan u…

Lees verder

Ruimtelijke ordening

Inmiddels zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) in werking getreden. De laatste 2 jaar zijn de werkwijzen, benamingen enz. nogal gewijzigd. Het is daarom verstandig goed na te gaan in welke stappen alle vergunningen, tekeningen, onderzoeken en ontheffingen geregeld moeten worden. In de…

Lees verder

Actuele berichten

De publicaties van de overheid volgen elkaar in een rap tempo op. Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Daarna zijn nog vele wijzigingen, aanvullingen enz. verschenen. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet regelt…

Lees verder

Projecten

Soms zijn projecten lastig van de grond te krijgen. Een camping of een bedrijfsverplaatsing regel je niet zo maar. Ook bijvoorbeeld bij de herinrichting van een gebied ontstaan complexe zaken en dan is naast deskundigheid en ervaring vooral ook veel tijd nodig. Grootschaliger projecten of projecten die veel overleg vergen…

Lees verder